Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Nyman, Mathias
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Laddningsselektiva lager med hög selektivitet baserade på dopade organiska halvledare med en graderad dopningsprofil
Päätös 326000
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 235 150
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
I många elektroniska anordningar, som t.ex. tunnfilmssolceller, är det vikigt att kontakterna är laddningsselektiva – dålig laddningsselektivitet resulterar i försämrad prestanda. En kontakt som är laddningsselektiv extraherar (eller injicerar) effektivt en typs av laddning, medan den andra typens laddning blockeras. Metallkontakter är vanligen inte tillräckligt selektiva, laddningselektiva lager introduceras ofta för att bättra på laddningsselektiviteten. Laddningsselektiva lager är av yttersta vikt i kommande tunnfilmssolcellsteknologier såsom perovskitsolceller. Målet med det här projektet är att klargöra hur selektiva lagers selektivitet beror av de ingående materialens egenskaper såsom tjocklek, laddningstäthet och laddningsmobilitet. Den här kunskapen kommer att användas till att optimera designen för selektiva lager, de förbättrade lagren ska sedan tillämpas i Perovskitsolceller.