Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lin, Jake
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Adaptive multivariate learning monitahoisten sairauksien geneettiselle subtyypille
Päätös 325999
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 268 080
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tyypin 2 diabeteksen (T2D) ja sepelvaltimotaudin (CAD) kasvavan ilmaantuvuuden ja nousevien terveydenhuollon kustannusten vuoksi suuret kansainväliset tutkimusprojektit ovat motivoituneita löytämään geneettisiä tekijöitä tautien ennustamiseen, alaluokitukseen ja täsmähoitoon. Monia sairauksiin tilastollisesti liittyneitä geenimerkkejä on löydetty, mutta niitä ei osata käyttää lääkityksen kohteena tai varhaisen ennusteen pohjana riskitekijöiden pienen koon ja sairauden lukuisten alaryhmien vuoksi. Projektissani ehdotan moniulotteisen, kehittyneen tilastollisen oppimismenetelmän kehittämistä kompleksitautien geneettisten alaryhmien löytämiseksi. Kehitän ja sovellan menetelmää CAD:iin sekä T2D:een kompleksitautien genetiikan huippuyksikön tukemana. Työskentelen myös pitkittäisesti mitattujen genomi ja ympäristötietojen kanssa diabeteksen etenemisen analysoimiseksi. Kompleksitautien geneettisten alaryhmien löytämisellä on suuri potentiaali parantaa tautien ennustamista ja täsmähoitoa.