Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Cuerda, Javier
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Aika- ja paikkariippuva teoria säädettävien nanomittakaavan koherenttien valonlähteiden kuvaamiseen
Päätös 325608
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 246 085
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nanomittakaavan koherentit valonlähteet ovat tärkeä nano- ja kvanttiteknologioiden osa. Plasmoniset hilat ovat herättäneet paljon kiinnostusta, koska niissä on äskettäin kokeellisesti todennettu sekä laserointi että Bosen-Einsteinin kondensaatti (BEC). Muuttamalla näiden hilojen optisia ja geometrisia ominaisuuksia mahdollistetaan siirtyminen laser-ilmiöistä BEC-ilmiöiden puolelle. Tässä projektissa kehitetään kattava teoreettinen ja laskennallinen malli näiden ilmiöiden tutkimiseen plasmonisissa hiloissa. Tavoitteena on kehittää malli, jonka avulla voidaan käsitellä epähomogeenisten valokenttien vuorovaikutusta aktiivisten molekyylien kvanttimekaanisen luonteen kanssa, jopa vahvan kytkennän rajalla. Mallia kehitetään ja testataan yhteistyössä samassa tutkimusryhmässä tehtävien kokeiden kanssa. Tavoitteena on tuottaa uutta perustavanlaatuista tietoa valon ja materian vuorovaikutuksesta nanomittakaavassa, ja tähän pohjautuen uudenlaisia koherentteja nanomittakaavan valonlähteitä.