Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tavi, Pasi
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Energiametabolia terapian kohteena sydämen liikakasvussa ja vajaatoiminnassa
Päätös 325510
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 506 136
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Vaikka patologinen sydämen vasemman kammion liikakasvu (hypertrofia) on joko syy tai seuraus useassa sydäntaudissa siihen ei ole olemassa tehokasta hoitoa. Sairaalloiseen sydämen kasvuun ja sitä seuraavaan vajaatoimintaan kuuluu olennaisena osana geenien luennan uudelleenmuovautuminen joka johtaa sydämen supistumisvoiman heikkenemiseen sekä energiametabolian heikkenemiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää niitä monimutkaisia fysiologisia ja patofysiologisia mekanismeja jotka liittävät supistumisvoiman ja metabolian yhteen sydämen uudelleenmuovautumisessa. Perustuen omiin ja muiden aikaisempiin löydöksiin ehdotamme että paras tapa estää näitä patologisia prosesseja on sydämen normaalin energiametabolian palauttaminen. Tässä tutkimuksessa me kehitämme ja testaamme uusia geneettisiä, biologisia ja farmakologisia keinoja joilla voidaan aktivoida solun signaaliteitä palauttamaan sydämen energia aineenvaihdunta ja siten estämään patologinen hypertrofia ja sydämen vajaatoiminta.