Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ivaska, Johanna
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Adheesiodynamiikka ja mekanobiologia syövän pahanlaatuisuuden säätelijöinä
Päätös 325464
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 499 965
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Integriinit ovat tärkeimpiä ihmisen soluntarttumisreseptoreja, jotka säätelevät solujen jakautumista ja liikkumista kudoksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada perustavanlaatuisesti uudenlainen mekanistinen käsitys integriinien toiminnasta syöpäsoluissa. Luomme tiekartta integriinireseptorien toiminnasta ja viestintäketjuista Yhdistämme erilaisia tutkimusmenetelmiä in vivo malleista,tehoseulonnan kautta aina synteettisen biologian sovelluksiin. Käyttäen näitä innovatiivisia lähestymistapoja tulemme samaan merkittävää uutta tietoa adheesion ja integriinien osuudesta syöpäsolujen migraation ja invaasioon.