Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Laurén, Ari
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Metaani maan huokosten, juurten ja puiden muodostamassa verkossa: Lisäulottuvuuksia kasvihuonekaasututkimukseen
Päätös 325168
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 300 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Turvemaat ovat globaalisti merkittävä metaanin lähde. Tämänhetkiset simulointimallit eivät pysty huomioimaan maasta puiden kautta ilmakehään kulkeutuvaa metaania, mikä haittaa globaalien metaanipäästöjen arviointia. Tässä hankkeessa kehitetään uusi innovatiivinen laskentamenetelmä metaanin tuotannon, kulutuksen ja kulkeutumisen laskentaan hyödyntämällä uutta röntgentomografiatekniikkaa, verkkoteoriaa ja simulointitekniikoita. Röntgentomografialla kuvataan trooppisten, temperaattisten ja boreaalisten soiden turpeiden, sekä puiden metaania johtavien solukoiden kolmiulotteinen huokosrakenne; tästä muodostetaan kolmiulotteinen putkiverkko, jossa metaanin prosesseja lasketaan. Kontrolloituja laboratoriokokeita ja kenttämittauksia hyödynnetään mallin kehittämisessä ja testauksessa. Verkkomallinnusta, jota ei ole aiemmin hyödynnetty kasvihuonekaasujen laskennassa, on yleinen ja joustava menetelmä. Siinä piilee mahdollisuus ekosysteemimallinnuksen syvälliseen uudistamiseen.