Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tiira, Jonna
Organisaatio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusaihe Matalahäviöiset III-V-puolijohteet elektroluminesenssijäähdytykseen
Päätös 324838
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 249 620
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Uudet ja tehokkaat Led- ja fotodiodisovellukset ovat olennaisia uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle asetettujen korkeiden tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä uusien optisten jäähdytysmenetelmien kehittämiseen. Hiljattain on demonstroitu pienienergiaaukkoisten ledien matalatehoinen elektroluminesenssijäähdytys, mutta korkeatehoisen jäähdytyksen saavuttaminen vaatii korkeampia bias-jännitteitä, tehokkaampaa valon ekstraktiota, matalampia häviöitä sekä korkeita sisäisiä ja ulkoisia kvanttihyötysuhteita. Tavoitteenamme on kehittää III-V-puolijohdemateriaaleja ja -rakenteita häviöiden vähentämiseksi, jotta termofotonisten komponenttien jäähdytys voitaisiin saavuttaa. Tämän vuoksi ymmärrys rakenteiden toiminnasta sekä korkealaatuisten puolijohdemateriaaliyhdistelmien ja varauksenkuljettajaseostusten kasvatuksesta on ensisijaisen tärkeää. Projektin onnistuminen johtaisi merkittäviin tieteellisiin läpimurtoihin ja kohti käytännön elektroluminesessijäähdytyssovelluksia.