Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lehto, Tarja
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Juurisymbioosien vuodenaikaisrytmit boreaalisissa metsissä
Päätös 324648
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 513 108
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Juurisymbioosien vuodenaikaisrytmit boreaalisissa metsissä Useimmat kasvilajit muodostavat sienijuuri- eli mykorritsasymbioosin, jossa kasvi luovuttaa hiilihydraatteja ja joissakin tapauksissa lipidejä, ja saa sieneltä kivennäisravinteita. Lepät muodostavat typpeä sitovan aktinoritsasymbioosin, ja ne ovat myös mykorritsallisia. Arbuskelimykorritsa eli keräsienijuuri on maailmassa laajimmin levinnyt tyyppi, ja ektomykorritsa eli pintasienijuuri on vallitseva erityisesti pohjoisen havumetsävyöhykkeen puissa. Keräsienijuuret eivät ole kovin yleisiä pohjoisessa havumetsävyöhykkeessä, ja syitä tähän ei täysin tunneta. Tutkimuksessa selvitetään kysymystä, onko alhainen lämpötila ja routa suoranaisesti keräsienten menestystä ja kilpailukykyä rajoittava tekijä. Erityisesti ravinteiden saantia eri lämpötiloissa selvitetään. Tulosten perusteella voidaan entistä tarkemmin arvioida ilmastonmuutoksen vaikutusta eri kasvien levinneisyyteen.