Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Watts, Phillip
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe ”Nälkiintyneet” metsämyyrät Chernobylissä. – adaptaatio vai huonon ympäristön seuraus
Päätös 324602
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 300 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ihmisen aiheuttamat muutokset maapallon ekosysteemeissä ovat usein vahingollisia eläinten terveydelle. Nämä terveysvaikutukset voivat johtua suoraan ympäristöön päässeistä myrkyistä, tai epäsuoraan ekosysteemin toiminnan muutoksista, kuten ravinnon tai lajien välisten suhteiden muutoksista. Tutkimme suorien ja epäsuorien mekanismien vaikutusta Tsernobylissä Ukrainassa, missä radioaktiivinen säteily vaikuttaa suoraan eläinten terveyteen, mutta voi myös epäsuorasti vaikuttaa eläinten ympäristöön ja edelleen niiden ravinnon määrään ja laatuun. Alustavien tulosten mukaan eläinten fysiologia esim. metabolianopeus ja ruuansulatus muuttuvat säteilyn seurauksena. Laajojen kenttäkokeiden avulla testaamme ovatko nämä muutokset pelkästään vahingollisia eläimille vai ovatko muutokset sopeumia säteily-ympäristöön.