Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hartmann, Robert
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Vaahdotettavien mineraalien pintaominaisuuksien rajapintamodifiointi ympäristölle edullisten bio-kolloidien avulla
Päätös 324592
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 253 050
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Fossiiliset polttoaineet ovat olleet pääasiallinen energialähteemme viimeisen sadan vuoden ajan, mikä on johtanut ilmastonlämpenemiseen sekä ekosysteemien saastumiseen. Siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin on aikamme merkittävin haaste. Tämä vaatii uusia teknologisia ratkaisuja energianvarastoimiseen, ja litiumioniakut soveltuvat tähän tehtävään. Litiumioniakkujen valmistuksessa tarvitaan vaikeasti prosessoitavia alkuaineita, kuten litiumia, kobolttia ja kuparia, joita esiintyy Suomen maaperässä. Suomella on mahdollisuus vastata näiden materiaalien kysyntään, mikäli niiden prosessoinnin ongelmat pystytään ratkaisemaan. Tällä hetkellä kyseisiä mineraaleja rikastetaan vaahdottamalla, ja prosessissa käytetään useita haitallisia kemikaaleja. Me tutkimme uudenlaista vaahdotuskemikaalia, joka on ympäristölle harmiton, ja jota syntyy mm. sellu-, paperi-, ja elintarviketeollisuuden sivutuotteena. Tällä kemikaalilla litiumioniakkujen tuotannon ympäristökuormitusta voitaisiin vähentää.