Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Raitoharju, Jenni
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tutkimusaihe Edistyneitä koneoppimismenetelmiä biomonitorointiin
Päätös 324475
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 212 100
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ehdotan uusien koneälymenetelmien kehittämistä ratkaisemaan tyypillisiä kuvapohjaiseen tunnistamiseen biomonitoroinnissa liittyviä haasteita. Kyseiset haasteet ovat i) eri lajien epätasainen esiintyminen kiinnostavimpien lajien ollessa harvinaisimpia, ii) kuvausolosuhteiden muutokset, jotka voivat heikentää tunnistustuloksia, iii) harvinaisten tai vieraslajien havaitseminen, kun näitä lajeja ei esiinny aiemmin kerätyssä opetusmateriaalissa ja iv) tunnistustehtävän hierarkkinen rakenne. Sovellan uusimpia koneälymenetelmiä, kuten syviä variaationaalisia autoencodereita, ja ehdotan niihin parannuksia haasteiden ratkaisemiseksi. Tulokset voivat edistää ympäristöön liittyvää päätöksen tekoa nopeuttamalla biomonitorointia ja siitä seuraavien toimenpidetarpeiden ymmärtämistä sekä sallimalla ihmisasiantuntijoiden keskittyä poikkeamien ja korkeamman tason vaikutusten arvioimiseen rutiininomaisten tunnistustehtävien sijaan.