Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tavakkoli, Mohammad
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Kehittyneet nanokatalyytit sähkökemiallisessa energiateknologiassa
Päätös 324447
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 249 625
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Edulliset ja tehokkaat polttokennot ja vesielektrolyyserit ovat toimivan vetytalouden elinehto, ja vetytalouteen siirtyminen on kenties lupaavin puhtaista ja uusiutuvista vaihtoehdoista fossiilisten polttoaineiden käytölle. Koska polttokennojen ja elektrolyysereiden suorituskyvyn ja hinnan käytännössä määrää niiden katalyytit, on hyvien ja halpojen elektrokatalyyttien kehitys ensiarvoisen tärkeää. Tämän tutkimusprojektin tarkoituksena on kehittää uusia ja parempia katalyyttejä polttokennoihin ja elektrolyysereihin. Työssä pyritään ennen kaikkea korvaamaan harvinaisiin metalleihin pohjautuvat kalliit platinakatalyytit yleisemmillä ja halvemmilla vaihtoehdoilla, kuten siirtymämetalleilla (Fe, Ni, Co ja Cu), hiilellä tai typellä, mikä vähentäisi riippuvuutta platinavarannoista. Katalyyttisten sovellusten lisäksi näillä materiaaleilla on merkittävä potentiaali myös muissa energiasovelluksissa, kuten akuissa ja superkondensaattoreissa, ja magneetiikassa.