Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Bäck, Jaana
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Metsänhoidon biogeokemialliset ja biofysikaaliset ilmastovaikutukset
Päätös 324259
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 300 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Metsien merkitys ilmastonmuutoksessa perustuu sekä puuraaka-aineen käyttöön fossiilisten tuotteiden korvaajana että hiilen sitomiseen ja varastoimiseen. Näiden lisäksi metsien käyttöön liittyy monia, aiemmin huomiotta jätettyjä biofysikaalisia palautteita. Metsänhoidon ilmastovaikutusten tarkastelu on monitieteinen ongelma, ja ilmasto- ja metsäpolitiikan päätösten pohjana olisi oltava tutkittua tietoa eri vaihtoehtojen tehokkuudesta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tässä projektissa tarkastellaan intensiivisten mittausten avulla mineraali- ja turvemailla sijaitsevien kolmen metsän harvennuksen biogeokemiallisia (hiilen ja kasvihuonekaasujen sidonta/vapauttaminen) ja biofysikaalisia (säteilytase, ilmaa viilentävät pienhiukkaset) ilmastovaikutuksia. Mallien avulla arvioidaan säteilypakotteen muutoksia harvennusten seurauksena. Projektin tuloksia voidaan käyttää arvioitaessa metsänhoidon ilmastovaikutuksia ja suunniteltaessa myös ilmaston kannalta optimaalista metsänhoitoa.