Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hölttä, Teemu
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Puiden aineenvaihdunnan lähde- ja nieluriippuus kokopuu-tasolla
Päätös 324014
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 429 669
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan miten puiden fysiologisia prosesseja kuten yhteyttämistä, veden käyttöä, kasvu ja hengitystä voidaan kuvata huomioimalla suorien ympäristövasteiden lisäksi myös puiden sisäisen vesi- ja hiilihydraattitilanne. Projektissa pyritään siihen että puiden vesi- ja hiilihydraattitilannetta pystyttäisiin seuraamaan jatkuvatoimisesti mm. mittaamalla puiden runkojen läpimitanmitanmuutoksia. Näitä läpimitanmuutoksia verrataan suoriin, mutta paljon aikaa ja manuaalista työtä vaativiin mittauksiin puiden vesi- ja hiilihydraattitilanteesta. Kun rungon läpimitanmuutosmittauksia eri korkeuksilla puussa yhdistetään puun vedenvirtausmittauksiin, niin mittauksista pitäisi pystyä näkemään sekä juurten vedenottokyky maasta, sekä puun rungon vedenkuljetuskyky. Lisäksi löydettyjä prosessien riippuvuuksia puun vesi- ja hiilihydraattitilanteesta sisällytetään LIGNUM malliin, jossa on tarkka kuvaus puun rakenteesta, sekä maanpintamalleihin.