Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Juutinen, Artti
Organisaatio Luonnonvarakeskus
Tutkimusaihe Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti
Päätös 323808
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 111 499
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Vesivoimalaitokset ovat merkittäviä sähköntuottajia ja vesivoimalla on tärkeä säätövoiman rooli sähköjärjestelmässä. Rakennetut joet tuottavat myös muita ekosysteemipalveluja, kuten elinympäristöjä virtavesikaloille ja virkistysmahdollisuuksia. Kysyntä vesivoimatuotantoa ja ekosysteemipalveluja kohtaan on voimistumassa ja sitä varten tarvitaan tutkittua tietoa rakennettujen jokien eri hallintatapojen vaikutuksista sovellettaessa eurooppalaista vesipolitiikkaa. Hankkeessa arvioidaan määrällisesti ekosysteemipalvelujen tuottamista jokien erilaisissa lyhytaikaissäännöstelyn virtaamatilanteissa. Lisäksi arvioidaan vesivoiman merkitystä muuttuvilla sähkömarkkinoilla mukaan lukien sähkön kysynnän joustavuuden ja vaihtelevan sähköntuotannon lisääntyminen. Ekosysteemipalveluille arvioidaan rahamääräinen arvo. Lopuksi edellä mainitut tekijät yhdistetään ja toteutetaan kustannus-hyötytarkastelu ja tuotetaan tietoa sekä toimintamalleja päätöksentekijöille ja säännöstelyn toteuttajille.