Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Marttunen, Mika
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tutkimusaihe Oikeita menetelmiä oikeisiin ongelmiin – Portfoliopäätösanalyysin avulla kohti parempaa ympäristönhallintaa
Päätös 323798
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 238 250
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ympäristöongelmien lieventämisessä on tyypillisesti toteutettavissa monia erityyppisiä toimenpiteitä, ja paras tulos saavutetaan valitsemalla näistä tehokas yhdistelmä eli portfolio. Portfoliopäätösanalyysi (PDA) on analyyttinen lähestymistapa monien toimenpiteiden, tavoitteiden ja budjettirajoitteiden käsittelemiseen portfolio-ongelmissa. Toimenpiteiden suuri määrä aiheuttaa kuitenkin usein haasteita, sillä yhdessä toteutettuna toimenpiteet voivat tehostaa tai heikentää toisiaan. Tässä hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia menetelmiä ja käytäntöjä tukemaan toimenpiteiden välisten vuorovaikutusten käsittelyä ja PDA:n käytännön soveltamista sidosryhmien kanssa. Erityyppisten portfolio- ja päätöstukimallien soveltuvuutta arvioidaan ja vertaillaan ympäristöpäätöksenteossa, muun muassa vesien hoitoon ja kunnostukseen sekä alueellisen metsätaloussuunnitteluun liittyvissä tapaustutkimuksissa. Tuloksista keskustellaan mm. ministeriöiden, maakuntien ja kuntien päätöksentekijöiden kanssa.