Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Afzalifar, Ali
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Sähkökenttä: Faasimuutoksen aktiivinen hallintamenetelmä
Päätös 323728
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 247 105
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Huolimatta teoreettisesta sekä kokeellisesta näytöstä faasimuutoksen konrollointi sähkökentällä ei ole saanut tarvitsemaansa tieteellistä huomiota. Tämä hakemus esittää sähkökentän käyttöä lauhtumisen sekä höyrystymisen aktiiviseen konrollointiin. Tärkein painopiste on sähkökentän vaikutus veden faasimuutoksen käyttäytymiseen. Ensimmäinen päätavoite on lisätä yleistä ymmärrystä ja tietoa sähkökentän vaikutuksesta veden höyrystymiseen sekä lauhtumiseen. Tavoitteen täytyttyä sähkökenttään perustuvia kontrollointimenetelmiä kehitetään veden lauhtumisen sekä höyrystymisen kontrollointiin. Toisena päätavoitteena projekti etsii mahdollisia vihjeitä hyönteisten käyttämästä sähkökentästä veden lauhtumiseen sekä varastointiin. Tavoitteen saavutuksen jälkeen tutkimisen painopiste siirtyy biologisiin pintoihin sekä niiden mahdollisuuksiin kerätä vettä ilmasta.