Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Myllys, Leena
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Jäkälöityneiden sienten lajiutuminen – Lisääntymistekijöiden ja kasvupaikkavaatimusten välinen vuorovaikutus
Päätös 323711
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 499 006
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tarkoituksenamme on selvittää jäkälöityneiden sienten lajiutumista ja siihen johtavia tekijöitä. Lajiutumis- ja erilaistumisprosessit ovat erityisen huonosti tunnettuja pienikokoisissa ryhmissä eli mikrojäkälissä, vaikka ne muodostavat pääosan maailman jäkälädiversiteetistä. Rakennamme tunnetusta mikrojäkäläsuvusta (Micarea) evoluutiopuun ja käytämme uuden sukupolven sekvenssitekniikoita selvittääksemme symbionttien monimuotoisuutta. Tutkimme näiden avulla lisääntymistekijöiden ja kasvupaikkavaatimusten välisiä vuorovaikutussuhteita. Tuloksemme antavat uutta tietoa symbionttisten organismien evoluutiosta ja lajiutumisesta ja tarjoavat tärkeää tietoa uhanalaisten lajien suojelusuunnitelmien parantamisessa. Tutkimus tehdään Helsingin yliopiston Luonnontieteellisessä keskusmuseossa (https://www.luomus.fi/en/fungal-taxonomy-and-systematics) yhteistyössä Sveitsin tutkimusinstituutin (Swiss Research Institute) ja Albertan yliopiston tutkijoiden kanssa.