Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lisitsyna, Ekaterina
Organisaatio Tampereen yliopisto 2019-
Tutkimusaihe Modernit mikroskoopit tutkittaessa ekstrasellulaarisia vesikkeleitä lääkeainekuljettimina (SMILE)
Päätös 323669
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 276 630
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Fluoresenssielinaikamikroskopiaa (FLIM) tuottaa kuvan fluoresoivan merkkiaineen jakaumasta ja virittyneentilan elinajasta mikroskooppisessa näytteessä. Koska merkkiaineen fluoresenssin elinaikaa riippuu merkkiaineen ympäristöstä, FLIM havaitsee proteiineihin ja DNA:han sitoutumisen kuten myös muutokset pH:issa ja viskositeetissa. Hanke keskittyy FLIM:n käyttöön tutkittaessa ekstrasellulaarisia vesikkeleitä (EV) lääkeaineiden kuljettajina elävissä soluissa. EV:t kuljettavat informaatiota solujen välillä ja niiden käyttö tehokkaina lääkeainekuljettimina on viime aikoina herättänyt paljon kiinnostusta, mutta niiden kulkeutumisen mekanismit soluissa ovat edelleen huonosti ymmärrettyjä. Ryhmässämme tehdyt alustavat FLIM-mittaukset EV:den kulkeutumisesta elävissä soluissa osoittavat menetelmän edut tavanomaiseen konfokaalimikroskopiaan verrattuna. Käyttämällä fluoresoivia merkkiaineita eri herkkyyksillä (viskositeetti, pH) FLIM:llä voidaan tuottaa tietoa EV:den kulkeutumisesta solun sisällä.