Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Stark, Sari Hannele
Organisaatio Lapin yliopisto
Tutkimusaihe Historialliset alueet uutena työkaluna boreaalisten ja subarktisten ekosysteemien pitkäaikaisten muutosten ennustamisessa (HISTECO)
Päätös 323504
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 536 230
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ekologiset tutkimukset ovat yleensä lyhytaikaisia, eikä tiedetä, missä määrin kokeellisten manipulaatioiden tuloksia voidaan soveltaa pitkille aikaväleille. Tässä projektissa luomme kokonaan uuden tutkimustavan hyödyntämällä historiallisia kohteita työkaluna mallintaaksemme boreaalisten ja subarktisten ekosysteemien muutoksia pitkällä aikavälillä. Olemme rakentaneet laajan koeasetelman historiallisista poroerotusalueista hyödyntämällä olemassa olevia arkeologisia tietokantoja historiallisista poroerotusalueista ilmastollisella gradientilla boreaalisesta subarktiseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Teoreettisesti tutkimuksemme soveltaa ekologian ”vaihtoehtoisten ekosysteemien tilojen” –käsitettä. Aineistolla myös kytketään alueet niiden kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin. Tavoitteenamme on luoda uusi tutkimuksen malli, joka olisi yleisesti sovellettavissa keinona ekosysteemiprosessien tutkimiseksi pitkällä aikavälillä.