Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Schallhart, Simon
Organisaatio Ilmatieteen laitos
Tutkimusaihe Sesquiterpene emissions and their impact on atmospheric chemistry
Päätös 323255
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 253 945
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa tutkin ilmakehän erittäin reaktiivisia kaasuja, seskviterpeenejä, joita pääsee ilmaan puista, mutta haluan tietää myös mitä niille tapahtuu ilmakehässä ja kuinka tärkeitä ne ovat ilmakemialle ja uusien hiukkasten muodostumiselle. Saadakseni selville päästöjen alueellisen vaikutuksen, mittaan kuinka paljon koko metsä (maaperä, aluskasvillisuus ja puut) niitä päästää. Lisäksi mittaan seskviterpeenien ja muiden reaktiivisten kaasujen määrää metsäilmassa. Tämän avulla pystyn arvioimaan seskviterpeenien vaikutusta ilmakemiaan. Lisäksi tutkin laboratoriossa seskviterpeenien reaktiotuotteita ja niiden potentiaalia muodostaa hiukkasia.