Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Uusitalo, Antti
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe Häviömekanismit ylikriittisten fluidien paisunnassa
Päätös 323248
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 230 100
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ylikriittisten kiertoaineiden käyttämistä erilaisissa voimalaitosprosesseissa on esitetty lupaavaksi ratkaisuksi energiantuotannon hyötysuhteen nostamisessa ja syntyvien päästöjen pienentämisessä verrattuna perinteisiin voimalaitosprosesseihin. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on saada uutta tietoa ylikriittisten fluidien tai lähellä kriittistä pistettä tapahtuvan paisunnan merkittävimmistä häviölähteistä ja virtausilmiöistä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään miten fluidin tyyppi ja molekyylipaino vaikuttavat paisunnan häviöihin ja virtausilmiöihin. Tutkimus keskittyy turbiinin staattori- ja roottorisiivistön viratushäviöiden tutkimiseen, mutta projektin tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös muissa sovelluksissa, joissa ylikriittisiä fluideja paisutetaan. Tutkimus lisää ylikriittisten fluidien käyttöön liittyvien erityisten virtausilmiöiden ja häviömekanismien ymmärtämistä. Tutkimuksessa kehitetään myös häviökorrelaatioita ylikriittisillä fluideilla toimiville turbiineille.