Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Juutinen, Taija
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Mitkä tekijät ennustavat Akillesjänteen toiminnan hyvää palautumista akuutin repeämän jälkeen?
Päätös 323168
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 342 718
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Akillesjänteen repeämä on yksi yleisimpiä liikuntaharrastuksen aiheuttamia jännevammoja, jonka ilmaantuvuus on ollut nousussa viime vuosikymmenten ajan. Vamman hyvää paranemista ennustavista tekijöistä on hyvin vähän tietoa. Tässä prospektiivisessa yhden vuoden seurantatutkimuksessa etsitään konservatiivisesti hoidetun akillesjänteen repeämän hyvää toiminnallista lopputulosta ennustavia tekijöitä. Lisäksi tässä monitieteisessä projektissa kehitetään akillesjänteen kolmen osajänteen käsittävä biomekaaninen malli, joka toimii tulevaisuudessa alustana yksilökohtaisille simulaatioille jänteen toiminnan ennustajana. Projektin tulosten perusteella on mahdollista rakentaa työkaluja sekä uudelleenvammautumisen riskin arvioimiseksi että ennustemalleja hyvälle toiminnalliselle palautumiselle. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää hoidon ja kuntoutuksen interventioiden suunnittelussa.