Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Peake, Rose-Marie
Organisaatio Tampereen yliopisto 2019-
Tutkimusaihe Tunteet, naisidentiteetit ja epänormatiivinen seksuaalisuus katolisen reformaation ajan Ranskassa
Päätös 323138
Päätöspvm 26.04.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 256 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Postdoc-tutkimuksen tavoite on valaista epänormatiivisen seksuaalisuuden merkitystä katolisten eliittipariisittarien uskonnollisissa kokemuksissa n. 1729–1710. Naisten toimijuuden ja identiteetin rakentumista sekä kehollisen yhteiskunnallisen tilan luomista analysoidaan tarkastelemalla naisten ”langenneille naisille” perustamia luostareita sekä naisten protoqueerejä hengellisiä harjoitteita. Tutkimus haastaa heteronormatiivisuutta ja pyrkii edistämään keskustelua tasa-arvosta myös omassa ajassamme. Lähteinä käytetään hallinnollista arkistomateriaalia, kirjeenvaihtoa, hengellisiä elämäkertoja sekä hagiografiaa, joita lähestytään kvalitatiivisesti ja kriittisesti lähilukua harjoittaen. Keskeisiä tutkimusta ohjaavia käsitteitä ovat eletty uskonto, tunteet (erityisesti myötätunto) ja tunneregiimit sekä protoqueer. Tutkimus toteutetaan Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa.