Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kuosmanen, Niina
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Metsäpalojen merkitys boreaalisissa havumetsissä ennen, nyt ja tulevaisuudessa
Päätös 323065
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 248 415
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Metsäpalot ovat keskeisimpiä häiriötekijöitä pohjoisissa ekosysteemeissä. Metsäpalodynamiikan muutokset vaikuttavat merkittävästi pohjoisten havumetsien kykyyn ylläpitää maapallon hiilitasapainoa, metsäekosysteemin monimuotoisuuteen sekä metsien taloudelliseen käyttöön. Tutkimuksessa selvitetään metsäpalojen pitkän ajan vaihteluita viimeisten 2000 vuoden aikana suhteutettuna vallitseviin ilmasto-olosuhteisiin ja kasvillisuuden koostumukseen. Metsäpalojen rekonstruointiin käytetään sedimenttien hiilikerroksia sekä puulustoaineistoja. Tutkimuksessa tuotetaan uusimpien tilastollisten menetelmien avulla entistä tarkempaa tietoa metsäpalojen luontaisesta esiintymisyklistä, metsäpalojen esiintymistä kontrolloivista tekijöistä ja metsäpalojen vaikutuksesta havumetsien monimuotoisuuteen. Nämä tiedot tarjoavat tärkeän perustan arvioitaessa metsäpalojen esiintymisessä tapahtuvia tämän hetkisiä tai tulevia muutoksia ja suunniteltaessa pohjoisten havumetsien kestävää käyttöä ja suojelua.