Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tiirola, Marja
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Pysyviä nanomateriaaleja hajottavien mikrobien löytäminen - uusin isotooppi-menetelmin metagenomiikasta metafenomiikkaan (DISCOVER-ME)
Päätös 323063
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 499 432
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä tutkimuksessa yhdistämme kaksi jo kehitettyjä ja kaksi uutta radioisotooppeihin ja stabiili-isotooppeihin perustuvaa menetelmää vaikeasti hajoavien mikromuovien ja hiilinanomateriaalien hajottajien löytämiseksi ja eristämiseksi. Käytämme työssä isotooppi-leimausta, stabiili-isotooppi massaspektrometriaa ja Raman spektroskopiaa. Pystytämme Pohjoismaiden ensimmäisen Raman yksisolu-erottelumenetelmän Jyväskylään itävaltalaisen yhteistyökumppanimme mallin mukaan. Etsimme uusia hajottajamikrobeja boreaalisesta ympäristöstä, jossa on runsaasti aromaattisia humusyhdisteitä, sekä jätevesien puhdistusprosessista, jossa lietteen kierrätys on saattanut rikastaa hajottajamikrobeja. Tutkimuksessa kehitämme uusia isotooppi-menetelmiä mikromuovin ja hiilinanomateriaalien ympäristökohtalon selvittämiseen, mikä mahdollistaa uusien innovatiivisten menetelmien kehittämisen nanomateriaalien hajottamiseksi jätteitä ja jätevesiä käsittelevissä systeemeissä.