Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Suvisaari, Jaana
Organisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tutkimusaihe varhaisen psykoosin taustamekanismit ja tulehduksellinen ilmiasu
Päätös 323035
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 300 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Psykoosisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma: niihin sairastuu 3,5% suomalaisista. Psykoosisairauksien syntymekanismia ei tunneta, mutta monet tutkimustulokset viittaavat siihen, että osalla psykoosiin sairastuneista on merkittäviä immuunijärjestelmän toiminnallisia muutoksia. Omat tutkimustuloksemme viittaavat siihen, että osalla ensipsykoosiin sairastuneista on pitkittynyt perifeerisen immuunijärjestelmän aktivaatiotila, kun taas aivojen mikrogliasolujen toiminta on heikentynyt. Tässä tutkimuksessa tulemme karakterisoimaan huolellisesti mononukleaaristen valkosolujen toiminnan ja migraationkyvyn sekä tutkimaan aivojen mikrogliasolujen aktiivisuuden ja synapsitiheyden välistä yhteyttä. Tutkimme suoliston mikrobiomin yhteyttä immuunijärjestelmän toimintaan ja näiden molempien yhteyttä aivojen rakenteeseen ja toimintaan. Selvitämme tulehduksellisen psykoosin ilmiasun ja tutkimme tulehdusmuutosten merkitystä oheissairastavuuden kehittymisessä ja sen ennustamisessa.