Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rinne, Marketta
Organisaatio Luonnonvarakeskus
Tutkimusaihe Maitoketjun turvallisuuden ja kestävyyden parantaminen uusien mikrobiomi- ja metabolomiikkamenetelmien avulla
Päätös 322827
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 549 687
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tunnistetaan maitoketjun mikrobiomien välisiä vuorovaikutuksia ja niiden roolia hyödyntäen viimeisimpiä genomisia ja metablomiikan menetelmiä tavalla, jota Suomessa ei vielä ole tehty. Aluksi selvitetään tuotantomenetelmien vaikutuksia fermentoitujen rehujen (nurmisäilörehu ja murskevilja) mikrobiomeihin ja mikrobiomien yhteyksiä rehujen laatuun. Seuraavaksi syötetään lehmille laajamittaisessa eläinkokeessa laadultaan selvästi toisistaan poikkeavia fermentoituja rehuja, joiden voi olettaa vaikuttavan pötsikäymiseen. Rehukäsittelyiden vaikutukset tuotantovaikutukseen, pötsin ja sonnan mikrobiomeihin ja metaanituotantoon määritetään samoin kuin laboratoriossa suoritettavan in vitro –inkubaation kyky jäljitellä pötsikäymistä. Lopuksi selvitetään ruokintojen vaikutukset raakamaidon ja juuston laatuun. Hanke auttaa ymmärtämään mikrobiomien merkitystä tuotantoketjussa ja antaa mahdollisuuksia vaikuttaa niihin rehuvalinnolla maitoketjun turvallisuuden ja kestävyyden parantamiseksi.