Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Putaala, Jukka
Organisaatio Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Tutkimusaihe Salasyntyisen ennenaikaisen aivoinfarktin riskitekijät, genetiikka ja ennnuste
Päätös 322656
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 299 747
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Maailmanlaajuisesti 1,3 miljoonaa ihmistä sairastuu aivoinfarktiin nuorella iällä eli alle 50-vuotiaana. Nuorella iällä sattuneiden aivoinfarktin ilmaantuvuus on huolestuttavasti lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Nuorilla aivoinfarktipotilailla jopa puolella aivoinfarktin syy jää epäselväksi, ts. salasyntyiseksi. Kun taudin perimmäistä syytä ei tunneta, käytettävissä on niukasti tietoa sen ehkäisystä ja hoidosta. SECRETO-projekti on monenkeskinen tapaus-verrokkitutkimus, jossa selvitetään nuorella iällä sattuneen salasyntyisen aivoinfarktin tautimekanismeja ja ennustetta. Tutkimuksessa hyödynnetään modernia sydänkuvantamista sekä genetiikan ja biomarkkeritutkimuksen keinoja. Hanke tulee kohentamaan taudin diagnostiikkaa ja yksilöllistämään sen hoitostrategioita sekä luo pohjaa uusien lääkehoidon kohteiden kehittämiselle.