Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Olkkonen, Vesa
Organisaatio Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva
Tutkimusaihe Kalvokontaktit endoteelisoluissa: Lipidien kuljetuksen ja signaloinnin uudet alustat endoteelien aktivaatiossa ja angiogeneesissä
Päätös 322647
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 533 706
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Endoteelisolujen (ES) toiminnan häiriöillä on keskeinen rooli yleisissä sairauksissa, kuten sydän- ja verisuonitaudit (SVT) ja syövät. Aineenvaihdunta- ja signalointitapahtumat soluissa on organisoitu integroidusti, siten että lipidien, ionien ja signaalien kulku soluorganellien välillä on mahdollisimman tehokasta. Toiminnallisesti toisiinsa liittyvät organellit ovat suorassa fyysisessä yhteydessä ns. kalvokontaktien (KK) välityksellä. Hankkeen tavoite on tunnistaa KK:eja ja niiden komponentteja, joilla on avaintehtäviä ES:jen toiminnoissa jotka ovat keskeisiä SVT:ien, ES:jen aktivaation ja angiogeneesin kannalta. Suoritamme KK:ien komponenttien ilmentymisen ja säätelyn systemaattisen tutkimuksen ES:issa, mitä seuraa valikoitujen KK:ien ja niiden proteiinien toiminnan ja patofysiologian yksityiskohtainen analyysi. Työ tuottaa läpimurtoja kalvokontaktien roolin ymmärtämisessä ihmisen sairauksissa, kuten SVT:eissa, ja johtaa uusien hoitokohteiden tunnistamiseen.