Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Matikainen, Sampsa
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Non-kanonisen kaspaasi-4 inflammasomin säätely ja toiminta
Päätös 322638
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 416 707
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tulehduksella on keskeinen merkitys sydänsairauksien, diabeteksen sekä neurodegeneratiivisten sairauksien synnyssä ja patogeneesissä. Tulehduksen käynnistäjinä toimivat sekä bakteerien soluseinärakenne lipopolysakkaridi (LPS) että elimistön omat vaarasignaalit. Ne aktivoivat luontaisen immuunijärjestelmän molekyyli-rakenteen inflammasomin. Inflammasomeilla on keskeinen merkitys sekä paikallisen että systeemisen tulehdusvasteen synnyssä. Tulehdusvasteen käynnistymiseen liittyvät molekulaariset mekanismit tunnetaan kuitenkin puutteellisesti. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää non-kanonisen kaspaasi-4 inflammasomin säätelyä ja toimintaa verisuonten seinämien soluissa sekä makrofageissa. Hyödynnämme tutkimusprojektissa tehoseulontapohjaista proteomiikkaa ja bioinformatiikkaa. Tutkimuksesta saatavan uuden tiedon avulla voimme löytää biomarkkereita, jotka ennakoivat tulehdussairauksien syntyä sekä uusia lääkeaineiden kohdemolekyylejä.