Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Yao, Wei
Organisaatio Tampereen yliopisto 2019-
Tutkimusaihe Syvän maalämpöporauksen reaaliaikainen energiakvantifiointi
Päätös 322518
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 289 050
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tällä hetkellä kovien kivien poraamisen korkeat kustannukset ovat suurin este geotermisen lämmön kaupalliseen käyttöön. Yksi tärkeimmistä ongelmista on poraamisen heikko energiatehokkuus. Suurin osa poraukseen käytetystä energiasta ei kulu kiven pilkkomiseen vaan suuri osa energiasta kuluu esimerkiksi lämmön tuottamiseen, mikä ei varsinaisesti edistä poraamista. Tässä projektissa keskitytään poraamisen energiankulutuksen tarkkaan määrittämiseen, kehitetään poraustekniikan porausenergian kulutuksen teoreettinen ja empiirinen malli joka validoidaan realistisessa ympäristössä. Tämä projekti edistää merkittävästi kiven ja poraustyökalun välisen mekaniikan tuntemusta, ja sitä miten poraustyökalun mekaaninen energia saadaan tehokkaasti välitettyä tehokkaasti kiveen ja käytettyä kiven murtamiseen. Työn tuloksena syntyy porauksen energiaa reaaliaikaisesti laskeva malli, jonka avulla pystytään optimoimaan porausolosuhteet ja maksimoimaan työkalujen elinikä.