Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Asvestari, Eleanna
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Korkeaenergisten hiukkasten kuljetusmekanismit komplekseissa aurinkotuuliolosuhteissa - TRAMSEP
Päätös 322455
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 247 890
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
TRAMSEP on tieteellinen tutkimusprojekti joka tutkii korkeaenergisten auringosta tulevien hiukkasten kuljetusta interplanetaarisessa avaruudessa. Nämä hiukkaset ovat elektroneja, protoneja sekä raskaampia ioneita, jotka voivat olla vaarallisia ihmisille sekä teknologioille avaruudessa tai maan päällä. Hiukkasten kuljetukseen avaruudessa vaikuttaa ratkaisevasti aurinkotuulen monimutkainen ajasta riippuva magneettikenttä. TRAMSEP projektissa tutkitaan ensimmäistä kertaa hiukkasten kuljetusta monimutkaisissa aurinkotuulen rakenteissa. Tätä tutkimusta varten käytetään sekä kaukohavaintoja että avaruudessa tehtyjä havaintoja, sekä parhaita saatavilla olevia laskentamalleja joita hyödynnetään uudella tavalla. Tutkimus tullaan toteuttamaan Helsingin yliopistossa TRI Eleanna Asvestarin toimesta. Tutkimusprojekti avaa uusia näkökulmia plasmafysiikan ymmärtämiseen ja tulee tuottamaan tärkeää tietoa avaruussään ennustamiseen sekä edesauttaa kestävää avaruuden hyödyntämistä.