Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kauranen, Aapo
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Heikosti säännölliset homeomorfismit
Päätös 322441
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 235 305
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa tutkimme heikosti säännöllisten homeomorfismien ominaisuuksia. Projektissa on kaksi päätutkimuslinjaa. Ensimmäinen on tutkia optimaalisia ehtoja käänteiskuvausten säännöllisyydelle koreammissa ulottuvuuksissa. Toinen on kehittää tasokuvausten diffeomorfisen approksimaation teoriaa.