Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Fagerstedt, Kurt
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Ligiinin biosynteesin viimeisten tuntemattomien osien selvitys
Päätös 322410
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 496 907
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Puiden rungon puusolujen soluseinät sisältävät runsaasti ligniiniä, joka sitoo soluseinän selluloosan ja hemiselluloosan yhteen kovaksi ja kestäväksi materiaaliksi. Ligniini rakentuu monolignoleista, joiden biosynteesi tunnetaan hyvin, mutta monolignolien kuljetuskeinoja solun sisältä soluseinään ei vielä tunneta havupuissa. Myöskään lignifikaation aloitusmekanismeja ei tiedetä. Tiedämme, että lignikaatio alkaa keskilevystä ja etenee sitten soluseinän muihin osiin. Tässä projektissa selvitetään, millä mekanismeilla monolignoleita kuljetetaan soluseinätilaan, miten lignifikaation aloitus tapahtuu, millainen on soluseinätilan metabolomi sekä missä osissa soluseinää lignifikaatiossa tarvittavaa vetyperoksidia on. Työn tuloksia voidaan käyttää hyväksi kuusen transformaatiossa, kun tehdään entistä sopivampia puita erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi entistä kovempaa puuta mekaanisen metsäteollisuuden tarpeisiin tai entistä helpommin liukenevaa ligniiniä paperikuitujen valmistukseen.