Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rueda Marquez, Juan Jose
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe Tehostetun hapetuksen menetelmän ja fotobiopuhdistuken yhdistelmä kestävään resurssien hyödyntämiseen sekä jäteveden uudelleenkäyttöön
Päätös 322339
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 251 860
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tehostetun hapetuksen menetelmien ja fotobiopuhdistuksen yhdistelmä kestävään resurssien hyödyntämiseen ja jäteveden uudelleenkäyttöön” –projekti korostaa kaupunkien jätevesien korkeaa arvoa (minkä? Resurssien?) lähteenä jätteen sijaan. Yhdyskunnan jätevesillä on korkea potentiaali veden uudelleenkäyttöön ravinteiden talteenottoon. Projektin päätavoite on kehittää kestävää teknologiaa yhdyskuntajäteveden uudelleenkäyttöä, ravinteiden talteenottoa ja vesiviljelyyn soveltuvan kalanrehun tuotantoa (lisäarvotuotteita) varten Tämän hankkeen lähestymistapa perustuu mikrolevien ja yhdyskuntajäteveden tehostetun hapetuksen menetelmien (AOP) yhdistämiseen. Se johtaa kestävään ympäristön ja taloudellisen nollajätteen periaatteeseen ja ravinteiden talteenottoon. Lisähyöty saavutetaan tuottamalla lisäarvotuotteita esim. vesiviljelytuotteiden kalanviljelyyn.