Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hänninen, Otto
Organisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tutkimusaihe Ilmansaasteiden terveysvaikutukset alhaisilla suomalaisilla tasoilla - syntymätulemat, lapsuusiän astma ja kuoleisuus (Hälsorisker av luftföroreningen på Finlendska låga nivoer)
Päätös 322150
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 334 408
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmansaasteiden vaikutukset ovat dramaattisia. Uusimmat arviot ovat yli kaksinkertaisia aiempiin verratuna. Kansainväliset arviot vaikutuksista alhaisilla tasoilla poikkeavat rajusti. Suomen alhaiset altistustasot ja kattavat terveysrekisterit antavat kansainvälisesti poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet arvioida ilmansaasteiden, erityisesti pienhiukkasten vaikutuksia terveyteen. APPEAL –tutkimus yhdistää uuden erittäin suuren syntymäkohortin (MATEX) yhteispohjoismaisiin korkeatasoisiin ilmanlaatuaikasarjoihin jaksolle 1990-2015 ja yhteistyössä kansainvälisten johtavien ympäristöepidemiologien kanssa analysoi annos-vastesuhteet eri lähteistä kotimaisista ja kaukokulkeumasta peräisin oleville hiukkasille ja tarkastelee raskauden ja lapsuuden aikaisen altistuksen vaikutusta vastasyntyneiden ja lasten terveyteen sekä kuolleisuuteen. Hanke edistää merkittävällä tavalla rekisteritutkimusta ja tietovarantojen käyttöä ”koko maa kohorttina” –periaatteen mukaisesti sekä tutkijakoulutusta.