Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Karjalainen, Panu
Organisaatio Tampereen yliopisto 2019-
Tutkimusaihe Suomen henkilöautokannan päästökertoimet primäärisille ja sekundäärisille hiukkasille ja typen oksideillle
Päätös 322120
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 285 720
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nykyinen Suomen ajoneuvokanta on sekoitus uusia ja vanhoja autoja, joiden keski-ikä on noin 11 vuotta. Uutena nämä ajoneuvot ovat läpäisseet päästövaatimukset valmistusvuoden tason mukaan. Ei ole kuitenkaan tiedossa, kuinka ajoneuvojen päästöt ovat muuttuneet käytön seurauksena. On myös tuntematonta, kuinka suuri lähde kaasumaisille päästöille sekä primäärisille ja sekundäärisille hiukkaspäästöille kukin ajoneuvo voi olla. Tässä hankkeessa todellisia pakopäästöjä tutkitaan Suomen ajoneuvokantaa edustavalle otannalle. Mittaukset toteutetaan pääosin jahtaamalla noin sataa autoa Tampereen teknillisen yliopiston (TTY:n) laboratorioautolla. Uudet tulokset yhdistetään TTY:n ja Ilmatieteen laitoksen jo olemassaolevaan päästödataan. Hanke tehdään yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Lundin yliopiston ja Thessalonikin yliopiston kanssa. Tuloksena hankkeesta syntyy uusi todellisia päästöjä kuvaava tietokanta, joka keskittyy säänneltyjen päästöjen lisäksi myös sääntelemättömiin komponentteihin.