Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lehtimäki, Terho
Organisaatio Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Tutkimusaihe Epigeneettisen muistin pysyvyys ja periytyvyys suhteessa häiriintyneeseen glukoosiaineenvaihduntaan, tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiin
Päätös 322098
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 496 494
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Epigeneettiset muutokset ovat palautuvia, muuttuvat vasteena ympäristötekijöihin, vaikuttavat geeni-ilmentymiseen ja yksilön ilmiasuun. Tutkimuksemme tulee lisäämään ymmärrystä siitä, miten epigeneettiset muutokset kasaannuttava sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen riskiä. Hyödynnämme tutkimuksessamme yli 40-vuotta jatkunutta Young Finns Study –seurantatutkimusta, jonka avulla perehdymme DNA:n metylaatiprofiilien ja miRNA ilmentymisen pysyvyyteen, dynamiikkaan ja periytyvyyteen. Analysoimme myös klassisten sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden yhteyttä näihin epigeneettisiin profiileihin. Tutkimme myös näiden epigeneettisten profiilien säilymistä yksilön elinaikana ja sukupolvelta toiselle ja sitä, voivatko nämä profiilit välittää sydän- ja verisuonitautien riskiä seuraavalle sukupolvelle. Näytesarja yksilön elämän ajalta, mukaan lukien lapsuus ja nuoruusvuodet, sekä näytteet aineistoon osallistujien jälkeläisiltä mahdollistavat ainutlaatuisen tutkimuksemme.