Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hantula, Jarkko
Organisaatio Luonnonvarakeskus
Tutkimusaihe Juurikääpävirusten interaktiobiologia
Päätös 322001
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 504 503
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Juurikäävät kuuluvat Suomen ja ylipäänsä boreaalisten metsien pahimpien tuhonaiheuttajien joukkoon. Tässä hankkeessa selvitetään viiden hypoteesin avulla kahden sieniviruksen interaktioita keskenään ja suhteessa niiden juurikääpä-isäntään. Hypoteesien testaus tapahtuu kontrolloiduin virusten siirtokokein, keinoalustalla tehdyin isäntärihmaston kasvunopeus- ja entsyymiaktiivisuusmittauksin sekä RNA-Seq ja RT-qPCR-menetelmillä tehdyin geenien ilmentymisanalyysein. Vaikka kyseessä on puhdas perustutkimus, sen tulokset saattavat osoittautua hyödyllisiksi käytännön metsätaloudessa.