Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Suikkanen, Sanna
Organisaatio Suomen ympäristökeskus
Tutkimusaihe Elämää veden kiitoradalla: Tietokonenäkö ja syväoppiminen planktonin monimuotoisuuden ja ekosysteemivasteiden tutkimuksessa
Päätös 321980
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 150 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Lajitasoisen tiedon saanti planktonyhteisöistä perustuu yhä pitkälti perinteiseen mikroskopiaan, joka suhteellisen hitaana menetelmänä rajoittaa planktonyhteisöekologian ja -ekosysteemien tutkimusta. FASTVISION-konsortiossa yhdistyvät Suomen ympäristökeskuksen nykyaikaiset planktonin kuvantamislaitteet ja lajintuntemus, sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietokonenäkö- ja hahmontunnistusosaaminen. Automaattisten kuvantamislaitteiden tuottamien digitoitujen mikroskooppikuvien avulla hankkeessa kehitetään lajintunnistusohjelmistoja käyttäen tehokkaita koneoppimismenetelmiä, joita voidaan soveltaa laitteesta ja tutkimusalueesta riippumatta. Tätä aiempaa huomattavasti tiheäresoluutioisempaa aineistoa planktonyhteisön koostumuksesta käytetään tutkittaessa yhteisöekologiaan, monimuotoisuuteen ja ekosysteemien toimintaan liittyviä avainhypoteeseja kokeellisesti ja kenttäoloissa.