Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Oksman-Caldentey, Kirsi-Marja
Organisaatio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusaihe Polyketidibiosynteesiin osallistuvien entsyymiparien rooli monikäyttöisinä biokatalyytteinä
Päätös 321853
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 501 750
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Polyketidit ovat yksi suurimmista kasvien sisältämistä bioaktiivisista yhdisteistä, sekundaarimetaboliiteista, joiden muodostumista kasveissa ei täysin tunneta. Lääketeollisuus käyttää polyketidejä mm. tehokkaina antibiootteina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärtämystämme polyketidien biosynteesistä ja erityisesti kahden entsyymiluokan, polyketidisyntaasien (PKS III) ja -reduktaasien (PKR), keskenäisestä vuorovaikutuksesta. Nämä kaksi entsyymiä toimivat todennäköisesti parina ja määrittelevät, minkälainen polyketidi muodostuu. Synteettisten PKS/PKR parien funktionaalisuus testaan erilaisissa mikrobeissa ja kasveissa ja muodostuvat uudet polyketidit karakterisoidaan. Tietokoneavusteisten uusien geenietsintämenetelmien käyttö on avainasemassa tutkimuksessamme. Syntyneen uuden tiedon avulla pystymme suunnittelemaan uusia, räätälöityjä, kemialliselta rakenteeltaan monimutkaisia molekyylejä yksinkertaisista lähtömolekyyleistä ja tuottamaan niitä biotekniikan avulla.