Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Niinivaara, Elina
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Selluloosan nanokiteiden vesivuorovaikutuksen säätäminen sello-oligosakkaridien avulla
Päätös 321801
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 269 370
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ympäristökuormituksen takia öljypohjaisille materiaaleille etsitään kestävän kehityksen edellyttäviä vaihtoehtoja. Tässä projektissa on tavoitteena luoda uusi muokkausmenetelmä kasvipohjaisille luonnonmateriaaleille. Kasveista eristettävää selluloosa on hydrofiilistä eli ”vettä rakastavaa” ja usein hankala käyttää teollisissa sovelluksissa. Niissä vaaditaan usein vettä hylkiviä ominasuuksia, kuten yleistä vedenkestävyyttä tai yhteensopivuutta hydrofobisissa komposiiteissa. Uusi muokkausmenetelmä perustuu ns. oligosakkaridien saostamiseen selluloosamateriaalien pinnalle, millä tähdätään selluloosan ja veden välisen vuorovaikutuksen säätelyyn. Projekti toteutetaan Aalto-yliopiston ja University of British Columbian välisenä yhteistyönä, ja sen päämääränä on laajentaa selluloosapohjaisten materiaalien sovelluspohjaa. Siinä keskitytään mallisysteemeihin joista saatavan ymmärryksen avulla voitaisiin tulevaisuudessa kehittää yleisesti sovellettava ympäristöystävällinen modifiointimenetelmä.