Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mailhiot, Sarah
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Hiilidioksiditon sementtimateriaali ydinmagneettisella resonanssilla (NMR) tutkittuna
Päätös 321701
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 209 905
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Sementin tuottamisen on arvioitu aiheuttavan 25% ihmisten hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2050 mennessä. Tässä projektissa pyritään kehittämään uusi sementtimateriaali, jonka hiilidioksidipäästöt ovat hyvin alhaisia tai jopa nolla. Tämä tehdään käyttäen silikaattilasia, koska silikaatti on hyvin yleinen yhdiste. Lasin ominaisuuksia muokataan maksimaalisen reaktiivisuuden aikaansaamiseksi. Silikaattilasin muodostamaa sementtiä tutkitaan käyttäen magneettikuvausta ja siihen liittyvää teknologiaa, NMR-spektroskopiaa. Näitä menetelmiä käytetään, koska ne mahdollistavat sementin tutkimisen vahingoittamatta materiaalia. Uusia NMR-menetelmiä kehitetään ja optimoidaan sementtien tutkimista varten. Uusien NMR-menetelmien kehittämisen pääkriteeri on datan nopea kerääminen. Kokonaisuudessaan, tämä projekti tähtää matalan hiilidioksidipäästön sementtimateriaalien kehittämiseen ja niiden tutkimiseen NMR-spektroskopialla ja magneettikuvauksella.