Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mulo, Paula
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Kloroplastiproteiinien asetylaatio fotosynteesin säätelijänä
Päätös 321616
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 500 231
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kasvien kloroplasteissa tapahtuvat fotosynteesireaktiot sitovat ilman hiilidioksidia sokereiksi auringon valoenergian avulla. Fotosynteesi tuottaa joko suoraan tai välillisesti pääosan syömästämme ravinnosta ja kuluttamastamme energiasta. Optimaalisen tuottavuuden takaamiseksi kasvien pitää kyetä sopeutumaan vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin. Proteiinien asetylaation tiedetään vaikuttavan entsyymien aktiivisuuteen ja siten säätelevän kasvien ja eläinten elintoimintoja, mutta asetylaation osuutta fotosynteesireaktioiden säätelijänä ei toistaiseksi tunneta. Tämä projekti pyrkii selvittämään minkälaisista asetyylitransferaasientsyymeistä kloroplastin asetylaatiokoneisto muodostuu, mitkä ovat koneiston kohdeproteiinit ja miten asetylaatio vaikuttaa fotosynteesiin erilaisissa olosuhteissa. Kloroplastien asetylaatiomekanismien selvittäminen tulee edesauttamaan tulevaisuuden ruoka- ja energiaturvallisuutta sekä biotaloutta koskevien haasteiden ratkaisemista.