Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tuovinen, Riku
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Ultranopeat monihiukkaskorrelaatiot kvanttikuljetuksessa ja spektroskopiassa
Päätös 321540
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 253 965
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä työssä kehitetään ja sovelletaan sekä teoreettisia että laskennallisia menetelmiä epätasapainon kvantti-ilmiöiden tutkimukseen. Kehitettyjä menetelmiä sovelletaan muun muassa ultranopeasti kytkettävään kvanttikuljetukseen nanosysteemeissä. Projektin innovatiivisuus on muotoillun teorian ja laskentamenetelmän yleisyydessä, sillä niitä voidaan soveltaa ottaen samanaikaisesti huomioon voimakkaat ulkoiset häiriöt, monihiukkaskorrelaatiot ja ilmiöiden aikariippuvuus. Tästä syystä voidaan vastata moniin avoimiin ja perustavanlaatuisiin kysymyksiin esimerkiksi kvanttimekaanisten komponenttien kytkentäajoista. Projektin tärkein matemaattinen työkalu on monihiukkassysteemin epätasapainon Greenin funktion liikeyhtälöt. Projekti ei ainoastaan laajenna ultranopeaan kvanttikuljetukseen ja spektroskopiaan liittyvien asetelmien ymmärrystä, vaan myös kehittää vastaavassa tutkimuksessa käytettävää laskennallista koneistoa.