Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rouvinen, Juha
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Hiilivetypohjaisten muovien entsymaattinen aktivointi
Päätös 321503
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 300 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Öljypohjaisen muovijätteen kertyminen on maapallon merkittävimpiä ympäristöongelmia. Muovit ovat erittäin vastustuskykyisiä kemialliselle hajoamiselle. Entsyymit ovat luonnon biokatalyyttejä jotka nopeuttavat kemiallisia reaktioita. Tässä hankkeessa Itä-Suomen yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkijat etsivät ja kehittävät entsyymiaktiivisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä hiilivetypohjaisten muovien (kuten polyeteenin) kemialliselle aktivaatiolle ja ketjun katkeamiselle. Päämääränä on löytää biokatalyyttejä joita voitaisiin hyödyntää muovijätteen hajottamisessa ja kierrätyksessä.