Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Brommer, Jon
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Evolution framdrivit av klimatförändring
Päätös 321471
Päätöspvm 22.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 424 029
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Vårt klimat värms upp. Potentialen för att organismer anpassar sig till denna snabba förändring kommer att avgöra deras långsiktiga livsuppehåll och i slutändan ekosystemet kring oss människor och därmed också våra liv. Evolution kan ske snabbt. Vi har dock begränsad kapacitet att förutsäga evolutionen i naturen. Nu behöver vi forskare koncentrera oss på att förstå hur evolution drivs av klimatförändring i system som vi kan generalisera. I det här projektet föreslår jag och medarbetare att studera den genetiska mekanismen för klimatdriven utveckling i kattuggla. I detta system är klimatdriven evolution synlig för oss människor. Brunfärgade kattugglor är anpassade till varma vintrar och har blivit 2-3 gånger vanligare i Finland under de senaste årtiondena. Genom att förstå genetiken bakom färg kan vi börja förstå om dessa gener även påverkar andra aspekter av prestanda, samt om och hur genfrekvensen har förändrats under denna period.