Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Gallo, Pasquale
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Väsymisen moniskaalamallinnus insinöörisovelluksissa: mikro- ja nanomittakaavan väsymismekanismien kokeellinen tutkimus.
Päätös 321244
Päätöspvm 07.05.2019
Rahoituskausi 01.09.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 264 190
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkitaan väsymisen ja murtumisen mekanismeja mikro- ja nanoskaalassa. Kokeellisten moniskaalatutkimuksen lisäksi hyödynnetään molekyylidynamiikkamallinnusta mikrorakenteen sekä raerajojen tilastollisen vaihtelun huomioimiseksi ja makroskooppisen moniskaalaväsymismallinnusteorian kehittämiseksi. Tutkimuksessa yhteistyökumppaneina on alan johtavia tutkimusryhmiä Suomesta, Kiinasta ja Japanista. Tutkimusprojektin tuloksia voidaan hyödyntää kansainvälissä tiedeyhteisön lisäksi tulevaisuuden rakenneratkaisuissa meri-, rakenne-, kone- ja nanotekniikassa. Näissä sovelluksissa luotettava elinikälähtöinen mitoitus vaatii mikrorakenteellisesti lyhyen väsymissärön synnyn ja kasvun ennustamista aina murtumaan eli komponentin vikaantumiseen asti.