Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Oinas, Elina
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe EDIT: tasa-arvo ja demokratia liikkeessä/jämställdhet som demokrati i förändring
Päätös 320863
Päätöspvm 23.10.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 599 942
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
EDIT - Equality as Democracy in Transformation -hanke tutkii paikallisuuden käsitettä ja paikallisten olosuhteiden ja muutosvoimien merkitystä tasa-arvo- ja ihmisoikeustyössä sekä demokratiaa edistävissä muutoshankkeissa. EDIT pyrkii lisäämään tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tasa-arvotyön paikallisuuden ymmärtämistä. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite on hankkeessa tutkimuksen kohde. EDIT tuottaa uutta tietoa paikallisuuden, kontekstin ja relevanssin käsitteistä tutkimalla sukupuolentutkimuksen käytänteitä, tavoitteita ja toimintaa. Tutkimuksessa perehdytään vastarinnan käsitteeseen käsitteellistämällä sen paikallisen ankkuroitumisen kautta ja siten teoretisoimalla vastarinta demokratiaa vahvistavana voimana. Hankkeen toteuttavat Addis Ababan yliopisto Etiopiassa ja University of Witwatersrand Etelä-Afrikassa yhdessä Helsingin yliopston (PI) kanssa.